Zákony v souvislosti s alkoholem

Ne nadarmo se říká, že neznalost zákona neomlouvá a v souvislosti s alkoholovými nápoji to platí
dvojnásob. Alkohol může být příjemným společníkem na různých společenských událostech, v kruhu
rodinném a podobně, přesto musíme myslet na to, že se pořád bavíme o návykové látce, která spadá
pod tzv. legální drogy povolené od osmnácti let. Bohužel v souvislosti s alkoholem je spojena řada
trestných činů.

Níže se zaměříme na tři hlavní oblasti v rámci alkoholu a zákona, které jsou běžnou součástí
každodenního života.

Pití alkoholu na pracovišti

Tady logicky vycházíme ze zákoníku práce, který zakazuje jakékoliv užívání alkoholických nápojů pod
celou pracovní dobu, zároveň platí, že do ani do zaměstnání se nesmí chodit pod vlivem. Důvodem je
zejména bezpečnost, produktivita zaměstnance, celková disciplinovanost v docházce. Mezi pracovní
povinnost proto patří právo zaměstnavatele provést u zaměstnance dechovou zkoušku, pokud
zaměstnanec odmítne a situace se ve stejné duchu třikrát opakuje, má zaměstnavatel plné právo
rozvázat pracovní poměr.

Alkohol za volantem

Není tomu tak pro všechny státy, nicméně v České republice platí nulová tolerance alkoholu nejen za
volantem, ale i na kole či zvířeti. Hlavním důvodem je především bezpečnost jak sebe, tak pro své
okolí. Alkohol viditelně snižuje schopnost soustředit se a korigovat jízdu. Policie má právo vyzvat
kontrolovaného řidiče na alkoholovou zkoušku, odmítnutí je už klasifikováno jako přestupek. Protože
na silnicích platí bodový systém, řízení pod vlivem alkoholu je bodováno sedmi body a od 1 promile
naměřeného alkoholu se již jedná o trestný čin.

Ilegální výroba alkoholu

Jakékoliv domácí pálení alkoholu zákon zakazuje. Pro tuto činnost slouží tzv. pěstitelské pálenice,
které jsou upraveny zákonem o lihu.

Zcela legálně si můžete koupit a vyzkoušet alkohol z naší řemeslné destilérky. Bude Vám určitě chutnat!

OBJEDNEJTE SI KVALITNÍ ALKOHOL >>

Na zdraví!

sklenička s pitím alkoholu doplněna pomerančem a ledem